کد خبر: 10325    1396/06/16
جلسه دفاع خانم میترا ابراهیمی حور به راهنمايي آقاي دكتر علي اكبر صفري سنجاني
جلسه دفاع خانم میترا ابراهیمی حور به راهنمايي آقاي دكتر علي اكبر صفري سنجاني     
کد خبر: 10212    1396/05/24
انتخاب آقاي محمد رضا پناهی بعنوان كارمند نمونه دانشكده
انتخاب آقای مهندس پناهی کارشناس محترم گروه خاکشناسی
کد خبر: 10159    1396/05/02
انتصاب مدير گروه جديد گروه آموزشي خاكشناسي
     انتصاب مدير گروه جديد گروه آموزشي خاكشناسي
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند